Yoast SEO Premium v12.3


Yoast SEO 13.0 Premium là bản phát hành chủ yếu tập trung vào việc cải thiện mã code và khắc phục các sự cố – hầu hết trong số chúng ở backend.

Những cải tiến trong Yoast SEO 13.0

Một số cải tiến đã làm trong Yoast SEO 13.0. Yoast SEO hiện/ẩn các cài đặt Facebook khi OpenGraph bị tắt. Có nghĩa là bạn sẽ không còn thấy điều gì đó mà bạn đã vô hiệu hóa. Ngoài ra, Yoast SEO đã thêm trạng thái thành công vào cảnh báo nhận xét phân trang hiện đang có trong trung tâm Kiểm tra Sức khỏe. Điều này có nghĩa là bạn cũng sẽ thấy kiểm tra bình luận được phân trang khi bạn thiết lập các bình luận được phân trang chính xác.
Download
Quảng cáo hiển thị ở đây

Nhận xét

Bạn được hoan nghênh chia sẻ ý tưởng của bạn với chúng tôi trong phần bình luận!

Archive

Biểu mẫu liên hệ

Gửi