REHub v9.9 – Price Comparison, Affiliate Marketing, Multi Vendor Store

REHub 9.9 là một chủ đề lai đa năng hiện đại. Chủ đề bao gồm nhiều mô hình kinh doanh hiện đại cho các trang web có lợi nhuận. Mỗi phần có thể được cấu hình và sử dụng riêng hoặc bạn có thể kết hợp tất cả chúng trong một trang. Chúng tôi đã sử dụng hầu hết các xu hướng thực tế và các công cụ seo độc đáo tốt nhất để xây dựng các chức năng wordpress nâng cao mà bạn sẽ không tìm thấy trong các chủ đề khác.


Download: Rehub 9.9 

Cài đặt: 

Cách 1 (update): Tải Rehub 9.9 về và giải nén. Upload thư mục rehub-theme và thư mục child theme tương ứng vào /wp-content/theme/ qua FTP hoặc SFTP. 

Cách 2: Trong quản trị WP, vào Giao diện và upload file rehub-theme.zip và file child theme tương ứng. Sau đó kích hoạt theme.
Quảng cáo hiển thị ở đây

Nhận xét

Bạn được hoan nghênh chia sẻ ý tưởng của bạn với chúng tôi trong phần bình luận!

Archive

Biểu mẫu liên hệ

Gửi