REHub v9.6.2 – Price Comparison, Affiliate Marketing, Multi Vendor Store


REHub v9.6.2 update Price Comparison, Affiliate Marketing, Multi Vendor Store

Added: Ajax dynamic cart for Shop/Comparison Header
Fix: fix for empty customizer after demo import

Demo: pricena.vn

Download 1: https://www.mediafire.com/file/d06fqgx18nrjdx3/rehub-theme-962-download-from-hoi-dap.com.zip/file

Download 2: https://hoi-dap.com/t/rehub-theme-price-comparison-multi-vendor-marketplace/36

Cập nhật các phiên bản mới nhất tại đây
Quảng cáo hiển thị ở đây

Nhận xét

Bạn được hoan nghênh chia sẻ ý tưởng của bạn với chúng tôi trong phần bình luận!

Archive

Biểu mẫu liên hệ

Gửi