Taxonomy filter - Bộ lọc danh mục và thương hiệu trong wp adminTaxonomy filter thêm một trường tìm kiếm tùy chỉnh (chỉ dành cho các nguyên tắc phân loại được cấu hình) để lọc mọi danh sách phân loại như các loại danh mục và thương hiệu sản phẩm...
Hãy tưởng tượng có quá nhiều thẻ trên trang quản trị bài đăng của bạn và phải mất quá nhiều thời gian để cuộn một danh sách dài các mục hoặc phải tìm kiếm một thẻ với hộp tìm kiếm trình duyệt cổ điển. Với bộ lọc Tax Taxonomy, plugin Plugin, bạn có thể tìm kiếm, lựa chọn và chọn thẻ trong một thời gian rất ngắn, một lợi ích tuyệt vời!
Quảng cáo hiển thị ở đây

Nhận xét

Bạn được hoan nghênh chia sẻ ý tưởng của bạn với chúng tôi trong phần bình luận!

Archive

Biểu mẫu liên hệ

Gửi