Fixed TOC - Plugin mục lục cho wordpress


Fixed TOC là một plugin Wordpress mạnh mẽ. Nó tự động quét các tiêu đề thông qua nội dung bài đăng và tạo mục lục trong màn hình trang. Người dùng có thể tìm thấy nội dung họ muốn nhanh hơn

Danh sách các phiên bản Fixed TOC mới nhất


Fixed TOC v3.1.15 - table of contents for WordPress plugin 

[Preview ##eye##] [Free Download Fixed TOC v3.1.15 ##download##]
Quảng cáo hiển thị ở đây

Nhận xét

Bạn được hoan nghênh chia sẻ ý tưởng của bạn với chúng tôi trong phần bình luận!

Archive

Biểu mẫu liên hệ

Gửi